kamena galerijaNa našem krškom području česte su pojave usamljenih kamenih stupova, ali ih je malo takvih kao što je Stapina.
Za Kamenu galeriju možemo bez pretjerivanja reći da je to kameni labirint u kojem je prisutna ljepota i divljina rijetko viđena na Velebitu. Ovo je zaista primjer prirodnog remek-djela u kojem nailazimo na kukove različitih oblika i veličina.

 

 

premuzicevaProteže se od Zavižana do Baških Oštarija u dužini od 57 kilometara. Staza je građena 1930 - 1933.g. Kvalitetom gradnje i uklopljenosti u prirodni okoliš ova staza se smatra remekdjelom graditeljstva. 
Na snimci možete vidjeti kompletnu stazu od Zavižana do Baških Oštarija.

 

 

bijele i samarske stijene

Bijele i Samarske stijene su strogi rezervat i nalaze se u središnjem dijelu Velike Kapele u Primorskoj-goranskoj i Karlovačkoj županiji. Rezervat je proglašen 24. siječnja 1985. g. na površini od 1175 ha.

Reljef obuhvača brojne bizarne vapnenačke stijene. Na kamenim blokovima raste šuma jele, smreke te bukve.

 

 

velebitOvo su snimke Velebita od Svetog Brda preko Vaganskog vrha do Dabarskih kukova. Snimci su nadograđeni sa Zavizanom i dijelom Premužićeve staze, kao i snimcima Rossijeve kolibe. Snimci obuhvaćaju Sveto brdo, Vaganski vrh, Budakovo brdo, Bačić kuk, Velinac, Ljubičko brdo, Kizu, Zavižan, Premuzićevu staza i Rossijevu kolibu. Ove snimke se stalno nadograđuju.