jezero praznoZbog remonta hidrocentrale na jezeru Kruščici djelatnici HEP-a su ispraznili jezero. Još uvijek se mogu vidjeti ostaci kuća, imanja i crkve...

 

 

 

kamena galerijaNa našem krškom području česte su pojave usamljenih kamenih stupova, ali ih je malo takvih kao što je Stapina.
Za Kamenu galeriju možemo bez pretjerivanja reći da je to kameni labirint u kojem je prisutna ljepota i divljina rijetko viđena na Velebitu. Ovo je zaista primjer prirodnog remek-djela u kojem nailazimo na kukove različitih oblika i veličina.

 

 

premuzicevaProteže se od Zavižana do Baških Oštarija u dužini od 57 kilometara. Staza je građena 1930 - 1933.g. Kvalitetom gradnje i uklopljenosti u prirodni okoliš ova staza se smatra remekdjelom graditeljstva. 
Na snimci možete vidjeti kompletnu stazu od Zavižana do Baških Oštarija.

 

 

kudin most

Podno južnih padina Velebita, usječena duboko u kanjon teško prohodnoga kraja, teče rijeka Zrmanja.

U nju se ulijeva Krupa - najduža i vodom najizdašnija pritoka Zrmanje. Na svom kratkom toku od gotovo 11 km Krupa je izgradila 19 slapova od kojih većina što visinom, što razvedenošću i oblikom spadaju u najljepše slapove u Hrvatskoj. 

bijele i samarske stijene

Bijele i Samarske stijene su strogi rezervat i nalaze se u središnjem dijelu Velike Kapele u Primorskoj-goranskoj i Karlovačkoj županiji. Rezervat je proglašen 24. siječnja 1985. g. na površini od 1175 ha.

Reljef obuhvača brojne bizarne vapnenačke stijene. Na kamenim blokovima raste šuma jele, smreke te bukve.

 

 

jezeroJezero Kruščica nastalo je izgradnjom brane na rijeci Lici 1971.godine za potrebe HE Senj. Nalazi se na donjem dijelu toka Like kod sela Mlakva u Kosinju.Ime je dobilo po selu Kruščici koje je na tom mjestu potopljeno,a stanovništvo iseljeno u okolne krajeve. Za ljetnih mjeseci u vrijeme niskog vodostaja vide se temelji i ruševine Crkve,kuća,imanja i cesta potopljenog sela.