kamena galerijaNa našem krškom području česte su pojave usamljenih kamenih stupova, ali ih je malo takvih kao što je Stapina.
Za Kamenu galeriju možemo bez pretjerivanja reći da je to kameni labirint u kojem je prisutna ljepota i divljina rijetko viđena na Velebitu. Ovo je zaista primjer prirodnog remek-djela u kojem nailazimo na kukove različitih oblika i veličina.

 

 

premuzicevaProteže se od Zavižana do Baških Oštarija u dužini od 57 kilometara. Staza je građena 1930 - 1933.g. Kvalitetom gradnje i uklopljenosti u prirodni okoliš ova staza se smatra remekdjelom graditeljstva. 
Na snimci možete vidjeti kompletnu stazu od Zavižana do Baških Oštarija.

 

 

degenijaIzuzetno rijetka, endemska biljka, koja se pojavljuje na velebitskim planinskim točilima, ali i u pukotinama stijena. Dosad je pronađena samo na tri mjesta. Dva su na južnom Velebitu- Krug i Kuka plana ili Pavelić plana nad Šugarskom dulibom. Treće je nalazište na srednjem Velebitu- obronak Solin, kod Budakova brda.
Na snimci se vidi Degenija i ostale biljke koje smo uspijeli snimiti. Ove godine Degenija je slabo cvijetala ali smo uspijeli pronaći par primjeraka na obronku Solin kod Budakova brda.

 

 

bijele i samarske stijene

Bijele i Samarske stijene su strogi rezervat i nalaze se u središnjem dijelu Velike Kapele u Primorskoj-goranskoj i Karlovačkoj županiji. Rezervat je proglašen 24. siječnja 1985. g. na površini od 1175 ha.

Reljef obuhvača brojne bizarne vapnenačke stijene. Na kamenim blokovima raste šuma jele, smreke te bukve.