Uredilo ga je Hrvatsko planinarsko društvo godine 1922. pod Rožanskim vrhom i Liscem u kući lugara Šime Vukušića iz Grabarja, na primorskoj velebitskoj padini iznad Jablanca. Imalo je dva ležaja i prestalo se iskoriš­tavati nakon izgradnje Krajačeva doma pod Vučjakom u zavižanskom sklopu.