alanPlaninarska kuća Alan (1340 m) nalazi se u blizini prevoja Veliki Alan (1414 m) uz poprečnu velebitsku cestu, koja preko Mrkvišta iznad Štirovače povezuje Krasno i Jablanac, u blizini gornje stanice bivše industrijske žičare. To je lugarnica koju je HPS u na korištenje ustupila šumarija. Vodom je opskrbljena iz cisterne, a zahod s duhovito opremljenim prilazom je u šumi 50 m iza kuće. Kuća je otvorena preko ljeta, kada u njoj dežuraju članovi Planinarskog kluba »Sljeme« iz Zagreba, a zimi se može koristiti kao sklonište.Informacije

Otvoren: ljeti stalno, u ostalom dijelu godine otvorena je zimska soba (sklonište)
Opskrbljen: pićem, jelom po dogovoru
Mjesta za noćenje: 40 ljeti (zimi 7 u skloništu)
Upravlja: Planinarski klub »Sljeme«, Zagreb
Kontakt: Irena Pavlić 098/92-18-587, 098/17-95-214,
Ivan Hapač 099/51-54-999,
Krešimir Bartaković 098/90-15-742,
Marino Rabak 091/20-16-785, 091/72-66-840
Prilaz vozilom: kuća se nalazi uz cestu Jablanac - Štirovača, prilaz vozilom moguć je iz Jablanca ili iz Krasna

izvor: www.plsavez.hr