crna rijekaCrna rijeka izvire ispod okomitih stijena na visini od 670 m u podnožju ispod Kika s jedne i Bijelih vrhova sa zaseokom Uvalica s druge strane. Teče u smjeru Ljeskovca koritom dugim više od dva kilometra u kojemu je dno na mnogo mjesta prekriveno crnom mahovinom.