degenijaIzuzetno rijetka, endemska biljka, koja se pojavljuje na velebitskim planinskim točilima, ali i u pukotinama stijena. Dosad je pronađena samo na tri mjesta. Dva su na južnom Velebitu- Krug i Kuka plana ili Pavelić plana nad Šugarskom dulibom. Treće je nalazište na srednjem Velebitu- obronak Solin, kod Budakova brda.
Na snimci se vidi Degenija i ostale biljke koje smo uspijeli snimiti. Ove godine Degenija je slabo cvijetala ali smo uspijeli pronaći par primjeraka na obronku Solin kod Budakova brda.