hajduckikukGolubić je stjenovit vrh sjeverno od podjednako visokog Kuka. Za razliku od Kuka, njegove su strane sa svih strana strmije, a vidik je nešto opsežniji. Hrbat Hajdučkih kukova koji spaja ova dva vrha pruža se smjerom sjeverozapad-jugoistok i dobro se vidi sa samoga vrha. Za HPO vrijedi žig bilo kojeg od ta dva vrha. Golubić se nalazi unutar granica strogog prirodnog rezervata Rožanski i Hajdučki kukovi pa će radi zaštite pristup na njega biti prema odluci uprave Nacionalnog parka Sjeverni Velebit ograničen (u upotrebi će ostati put koji se na vrh uspinje s Lubenovačkih vrata).